Vítejte na Wolters Kluwer Online! 

Online platforma Wolters Kluwer nabízí registrovaným uživatelům přístup k článkům, právním předpisům, judikatuře, komentářům, aktualitám a dalším odborným textům z oblastí účetnictví, daní, mezd, bezpečnosti práce, školství, práva.

 

 

Novinky Středa 24. 5. 2017

 • Daně

  16. 5. 2017

  Úřad práce zavádí tzv. Tichou linku

  Tichá linka je určena lidem se sluchovým zdravotním postižením, kteří již nebudou mít na Úřadu práce komunikační problém. Aplikace umožňuje online spojení s tlumočníkem znakového jazyka nebo přepisovatelem mluvené řeči. Služba je poskytována zdarma.

  9. 5. 2017

  Prezident podepsal daňový balíček

  Prezident Zeman v pátek podepsal vládní daňový balíček (sněmovní tisk č. 873), který obsahuje mj. 204 bodů změn ZDP, 134 bodů změn ZDPH a 30 bodů změn daňového řádu. Změna zákonů měla původně vstoupit v účinnost již od 1. 4. 2017, účinnosti však nabude až 15 dní po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

  24. 4. 2017

  Meritum Mzdy 2017

  Na portálu Mzdová praxe jsme pro Vás zpřístupnili knihu Meritum Mzdy 2017. Publikace v online podobě je k dispozici pro předplatné Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory a Práce a mzda expert.

 • Práce, mzda

  16. 5. 2017

  Úřad práce zavádí tzv. Tichou linku

  Tichá linka je určena lidem se sluchovým zdravotním postižením, kteří již nebudou mít na Úřadu práce komunikační problém. Aplikace umožňuje online spojení s tlumočníkem znakového jazyka nebo přepisovatelem mluvené řeči. Služba je poskytována zdarma.

  9. 5. 2017

  Prezident podepsal daňový balíček

  Prezident Zeman v pátek podepsal vládní daňový balíček (sněmovní tisk č. 873), který obsahuje mj. 204 bodů změn ZDP, 134 bodů změn ZDPH a 30 bodů změn daňového řádu. Změna zákonů měla původně vstoupit v účinnost již od 1. 4. 2017, účinnosti však nabude až 15 dní po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

  24. 4. 2017

  Meritum Mzdy 2017

  Na portálu Mzdová praxe jsme pro Vás zpřístupnili knihu Meritum Mzdy 2017. Publikace v online podobě je k dispozici pro předplatné Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory a Práce a mzda expert.

 • Účetnictví

  16. 5. 2017

  Úřad práce zavádí tzv. Tichou linku

  Tichá linka je určena lidem se sluchovým zdravotním postižením, kteří již nebudou mít na Úřadu práce komunikační problém. Aplikace umožňuje online spojení s tlumočníkem znakového jazyka nebo přepisovatelem mluvené řeči. Služba je poskytována zdarma.

  9. 5. 2017

  Prezident podepsal daňový balíček

  Prezident Zeman v pátek podepsal vládní daňový balíček (sněmovní tisk č. 873), který obsahuje mj. 204 bodů změn ZDP, 134 bodů změn ZDPH a 30 bodů změn daňového řádu. Změna zákonů měla původně vstoupit v účinnost již od 1. 4. 2017, účinnosti však nabude až 15 dní po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

  24. 4. 2017

  Meritum Mzdy 2017

  Na portálu Mzdová praxe jsme pro Vás zpřístupnili knihu Meritum Mzdy 2017. Publikace v online podobě je k dispozici pro předplatné Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory a Práce a mzda expert.

 • Bozp

  19. 4. 2017

  Pozvánka na 6. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Zveme Vás na v pořadí již 6. ročník konference k pracovnímu právu, kterou spolupořádá časopis Práce a mzda a Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV).

  20. 1. 2017

  Státní úřad inspekce práce vydal výsledky své činnosti za prosinec 2016

  Inspektoři Státního úřadu inspekce práce provedli během posledního měsíce loňského roku celkem 1 588 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce celkem 305 pokut v celkové výši 14 759 045 Kč. Více informací získáte na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

  11. 1. 2017

  E-knihovna publikací o BOZP

  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nabízí na svých webových stránkách knihovnu publikací o BOZP, které jsou ke stažení zdarma. Třídit je můžete dle jazyka, zaměření či dle klíčových slov.

 • Právo

  3. 4. 2017

  Novela zákona o sociálních službách

  Vláda schválila novelu zákona o sociálních službách, která nabyde účinnosti od 1. ledna 2018. Zahrnuje větší podporu rodin s trojčaty a vícerčaty, zvyšuje příspěvěk na péči u IV. stupně závislosti, ukotvuje pojem hospic v legislativě a mění způsob financování sociálních služeb.

  21. 9. 2015

  Výzva vedení ČAK advokátům

  Představenstvo České advokátní komory projednalo na svém jednání konaném ve dnech 14. až 15. září 2015 podněty, které se týkaly problémů se zajištěním práv pro imigranty z afrických a arabských zemí, kteří se již nacházejí na našem území.

  18. 9. 2015

  Kasační stížnost stěžovatele Student Agency, k.s. Nejvyšší správní soud zamítl

  Předmětem řízení byla pokuta uložená stěžovateli Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v r. 2010 (o rozkladu bylo rozhodnuto v r. 2011) ve výši cca 5 mil Kč.

 • Školství

  2. 1. 2017

  Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016 a 2017

  Na internetových stránkách Finanční správy jsou k dispozici tiskopisy pro zaměstnavatele - plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  4. 9. 2012

  Souhrnné poznatky ČŠI z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

  4. 9. 2012

  Projev ministra Petra Fialy k zahájení školního roku 2012/2013

Více

Novinky

 

 

Partneři časopisu BHP:

ErgoWork - partner časopisu BHP

 

Státní úřad inspekce práce - logo

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce - logo

 

 

 

 

Přihlášení uživatele