Vítejte na Wolters Kluwer Online! 

Online platforma Wolters Kluwer nabízí registrovaným uživatelům přístup k článkům, právním předpisům, judikatuře, komentářům, aktualitám a dalším odborným textům z oblastí účetnictví, daní, mezd, bezpečnosti práce, školství, práva.

 

Novinky Čtvrtek 8. 12. 2016

 • Daně

  2. 12. 2016

  Odchod do důchodu v roce 2017

  Odchod do starobního důchodu je právo nikoliv povinnost. V roce 2017 mohou do starobního důchodu odejít lidé, kteří dosáhli důchodového věku a zároveň získali alespoň 33 let doby pojištění. Žádost o starobní důchod podává žadatel sám a to nejdříve 4 měsíce před odchodem do důchodu na příslušnou OSSZ.

  28. 11. 2016

  Změny ZDP v oblasti daňových úlev u pojistek

  Dne 1. 1. 2017 nabyde účinnosti zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, mimo jiné také zákon o daních z příjmů.

  22. 11. 2016

  Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka k dani z příjmů

  Pro zdaňovací období 2017 vydává Finanční správa nový vzor tiskopisu 25 5457 MFin 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - vzor č. 25.

 • Práce, mzda

  2. 12. 2016

  Odchod do důchodu v roce 2017

  Odchod do starobního důchodu je právo nikoliv povinnost. V roce 2017 mohou do starobního důchodu odejít lidé, kteří dosáhli důchodového věku a zároveň získali alespoň 33 let doby pojištění. Žádost o starobní důchod podává žadatel sám a to nejdříve 4 měsíce před odchodem do důchodu na příslušnou OSSZ.

  28. 11. 2016

  Změny ZDP v oblasti daňových úlev u pojistek

  Dne 1. 1. 2017 nabyde účinnosti zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, mimo jiné také zákon o daních z příjmů.

  22. 11. 2016

  Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka k dani z příjmů

  Pro zdaňovací období 2017 vydává Finanční správa nový vzor tiskopisu 25 5457 MFin 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - vzor č. 25.

 • Účetnictví

  7. 12. 2016

  PR článek: Brzdy, které brání vaší spokojenosti

  Ač o tom možná nevíte, v mysli každého z nás jsou ukotveny některé brzdy, které za určitých okolností mohou bránit naší spokojenosti. Obecně se do nás tyto brzdy přitom zakódují již v dětství. Které to jsou?

  2. 12. 2016

  Odchod do důchodu v roce 2017

  Odchod do starobního důchodu je právo nikoliv povinnost. V roce 2017 mohou do starobního důchodu odejít lidé, kteří dosáhli důchodového věku a zároveň získali alespoň 33 let doby pojištění. Žádost o starobní důchod podává žadatel sám a to nejdříve 4 měsíce před odchodem do důchodu na příslušnou OSSZ.

  28. 11. 2016

  Změny ZDP v oblasti daňových úlev u pojistek

  Dne 1. 1. 2017 nabyde účinnosti zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, mimo jiné také zákon o daních z příjmů.

 • Bozp

  30. 11. 2016

  Státní úřad inspekce práce vydal Zpravodaj 4/2016

  Státní úřad inspekce práce ve spolupráci s Národním informačním, vzdělávacím a osvětovým střediskem bezpečnosti práce při Výzkumném ústavu bezpečnosti práce vydal nové číslo Zpravodaje 4/2016, ve kterém se dozvíte novinky z oblasti BOZP.

  21. 11. 2016

  Kniha Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce

  Kniha Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání vás provede současnou BOZP, seznámí vás s principy jejího pojetí a i se základními požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Upozorní vás nejen na specifika BOZP v hornictví, ve státní správě a v bezpečnostních sborech. Také v ní najdete základní informace o oblastech, které se s BOZP prolínají – požární ochrana, firemní ekologie a krizový management. Zároveň vám poskytne informace o připravovaných změnách v právních předpisech a českých technických normách.

  14. 11. 2016

  Karty BOZP na portálu BOZP online

  Novinkou na portálu BOZP online jsou profesní karty BOZP, které pro Vás vytvořil Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví. Jedná se o metodickou pomůcku, která by měla pomoci implementovat do firmy části zákoníku týkající se BOZP.

 • Právo

  21. 9. 2015

  Výzva vedení ČAK advokátům

  Představenstvo České advokátní komory projednalo na svém jednání konaném ve dnech 14. až 15. září 2015 podněty, které se týkaly problémů se zajištěním práv pro imigranty z afrických a arabských zemí, kteří se již nacházejí na našem území.

  18. 9. 2015

  Kasační stížnost stěžovatele Student Agency, k.s. Nejvyšší správní soud zamítl

  Předmětem řízení byla pokuta uložená stěžovateli Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v r. 2010 (o rozkladu bylo rozhodnuto v r. 2011) ve výši cca 5 mil Kč.

  16. 9. 2015

  Obecné soudy v České republice musí ve věcech mezinárodních únosů dětí respektovat dřívější rozhodnutí jiného soudu členského státu EU

  II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil rozsudek Městského soudu v Brně a rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý proces.

 • Školství

  4. 9. 2012

  Souhrnné poznatky ČŠI z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

  4. 9. 2012

  Projev ministra Petra Fialy k zahájení školního roku 2012/2013

  4. 9. 2012

  Vyjádření MŠMT k zahájení petičního turné školských odborů

Více

Novinky

 

 

Partneři časopisu BHP:

ErgoWork - partner časopisu BHP

 

Státní úřad inspekce práce - logo

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce - logo

 

 

 

 

Přihlášení uživatele