Vítejte na Wolters Kluwer Online! 

Online platforma Wolters Kluwer nabízí registrovaným uživatelům přístup k článkům, právním předpisům, judikatuře, komentářům, aktualitám a dalším odborným textům z oblastí účetnictví, daní, mezd, bezpečnosti práce, školství, práva.

 

 

Novinky Úterý 16. 10. 2018

 • Daně

  2. 10. 2018

  Od ledna 2019 nový portál Práce a mzda

  Připravujeme pro Vás zbrusu nový informační portál Práce a mzda, který nahradí od 1. ledna 2019 Mzdovou praxi. Připraveny jsou pro Vás nové funkcionality a hlavně zcela nový a unikátní obsah, který pro Vás zpracovali přední odborníci z oblasti pracovního práva.

  1. 10. 2018

  Kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2019

  Na internetových stránkách MPSV jsou již nyní k dispozici kalkulačky pro výpočet nemocenských dávek v roce 2019 a pro výpočet náhrady mzdy.

  27. 9. 2018

  ČSSZ rozesílá zdarma dopisy s přehledy důchodových dob

  Během letošního září odešle ČSSZ zhruba 100 tisíc dopisů s přehledem dob důchodového pojištění lidem předdůchodového věku. Mohou si tak snadno zkontrolvat údaje, které Česká správa sociálního zabezpečení má v evidenci.

 • Práce, mzda

  16. 10. 2018

  Seminář AKV

  Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů vás zve na seminář na téma Kontrola práce cizinců inspekcí práce – Nejčastější porušení právních předpisů a související problémy.

  2. 10. 2018

  Od ledna 2019 nový portál Práce a mzda

  Připravujeme pro Vás zbrusu nový informační portál Práce a mzda, který nahradí od 1. ledna 2019 Mzdovou praxi. Připraveny jsou pro Vás nové funkcionality a hlavně zcela nový a unikátní obsah, který pro Vás zpracovali přední odborníci z oblasti pracovního práva.

  1. 10. 2018

  Kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2019

  Na internetových stránkách MPSV jsou již nyní k dispozici kalkulačky pro výpočet nemocenských dávek v roce 2019 a pro výpočet náhrady mzdy.

 • Účetnictví

  2. 10. 2018

  Od ledna 2019 nový portál Práce a mzda

  Připravujeme pro Vás zbrusu nový informační portál Práce a mzda, který nahradí od 1. ledna 2019 Mzdovou praxi. Připraveny jsou pro Vás nové funkcionality a hlavně zcela nový a unikátní obsah, který pro Vás zpracovali přední odborníci z oblasti pracovního práva.

  1. 10. 2018

  Kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2019

  Na internetových stránkách MPSV jsou již nyní k dispozici kalkulačky pro výpočet nemocenských dávek v roce 2019 a pro výpočet náhrady mzdy.

  27. 9. 2018

  ČSSZ rozesílá zdarma dopisy s přehledy důchodových dob

  Během letošního září odešle ČSSZ zhruba 100 tisíc dopisů s přehledem dob důchodového pojištění lidem předdůchodového věku. Mohou si tak snadno zkontrolvat údaje, které Česká správa sociálního zabezpečení má v evidenci.

 • Bozp

  25. 7. 2018

  V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů

  V roce 2017 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad celkem 44 941 pracovních úrazů, cože je nepatrný nárůst oproti 44 722 pracovním úrazům v roce předchozím. Výrazněji, o téměř 6 procent, se naopak snížila pracovní úrazovost žen a v loňském roce rovněž poklesl počet pracovních úrazů u mladistvých zaměstnanců.

  12. 6. 2018

  Posledních 10 volných míst na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Neváhejte a přihlaste se na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu, která se koná 19. 6. 2017 v hotelu Clarion v Praze. K dispozici máme již posledních 10 volných míst.

  20. 4. 2018

  Pozvánka na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Dne 19. 6. 2018 se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Praze 7. odborná konference k pracovnímu právu. Náplní konference budou aktuální otázky pracovnělékařských služeb v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, odškodňování pracovních úrazů, judikatura Nejvyššího soudu a kontroly inspekce zejména k problematice BOZP a pracovním úrazům. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

 • Právo

  3. 4. 2017

  Novela zákona o sociálních službách

  Vláda schválila novelu zákona o sociálních službách, která nabyde účinnosti od 1. ledna 2018. Zahrnuje větší podporu rodin s trojčaty a vícerčaty, zvyšuje příspěvěk na péči u IV. stupně závislosti, ukotvuje pojem hospic v legislativě a mění způsob financování sociálních služeb.

  21. 9. 2015

  Výzva vedení ČAK advokátům

  Představenstvo České advokátní komory projednalo na svém jednání konaném ve dnech 14. až 15. září 2015 podněty, které se týkaly problémů se zajištěním práv pro imigranty z afrických a arabských zemí, kteří se již nacházejí na našem území.

  18. 9. 2015

  Kasační stížnost stěžovatele Student Agency, k.s. Nejvyšší správní soud zamítl

  Předmětem řízení byla pokuta uložená stěžovateli Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v r. 2010 (o rozkladu bylo rozhodnuto v r. 2011) ve výši cca 5 mil Kč.

 • Školství

  9. 5. 2018

  Konec dlouhé práce

  Ve srovnání se zeměmi EU u nás máme podle ČMKOS extrémně velký fond pracovní doby. V řadě podniků se již kratší pracovní dobu podařilo prosadit (77 % firem, kde ČMKOS působí).

  31. 8. 2017

  Pozvánka na odborný seminář Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců

  Cílem odborného semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled kampaně EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ a dále se účastníci seznámí s prezentacemi k vybraným aspektům kvality pracovního života a jejich subjektivnímu vnímání u osob 50+, možnostem pracovního života v sociálních podnicích pro osoby 50+ a další ohrožené skupiny. Seminář se koná ve středu 13. září 2017 od 9.00 hodin v Praze.

  2. 1. 2017

  Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016 a 2017

  Na internetových stránkách Finanční správy jsou k dispozici tiskopisy pro zaměstnavatele - plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Novinky

 

 

Partneři časopisu BHP:

ErgoWork - partner časopisu BHP

 

Státní úřad inspekce práce - logo

 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce - logo

 

 

 

 

Přihlášení uživatele