Novinky

 • Daně

  14. 9. 2018

  Spokojenost českých zaměstnanců

  Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je 61 % pracujících Čechů spokojeno se svým zaměstnáním, přičemž 16 % je velmi spokojených, zbývající část spíše. Nespokojených je pouze 7 % pracujících, výrazně negativně na svoji práci nahlíží pouze 2 % respondentů.

  12. 9. 2018

  Kontrola inspekce práce odhalila padělání dokladů

  Koncem srpna při kontrolách přímo na pracovištích odhalili inspektoři padělané doklady, kterými se prokazovalo pět občanů Moldavské republiky. Celkem 76 lidí převázně z Ukrajiny je podezřelých z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a porušení zákona o zaměstnanosti.

  6. 9. 2018

  Roste počet poplatníků pojistného

  Podle údajů ČSSZ k 30. 6. 2018 se počet zaměstnaných pojištěnců meziročně zvýšil o 80 tisíc (o 1,8 %), počet OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění pak o 10 tisíc (o 1,5 %) a počet zaměstnavatelů o 2,7 tisíce (o 1 %).

  3. 9. 2018

  Zaměstnancům ve veřejné sféře porostou platy

  V pátek 31. 8. 2018 se na ministerstvu financí dohodla vláda s odbory na diferencovaném navýšení platů ve výši 7,3 až 15,9 % dle jednotlivých profesí. Výdaje na platy zaměstnanců placených státním rozpočtem tak vzrostou o 29,82 mld. Kč a to na na 282 mld. Kč včetně příslušenství a peněz z EU.

  31. 8. 2018

  Novela zákona o důchodovém pojištění

  Prezident Zeman podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění. Poslanecká sněmovna ji schválila jednohlasně, pro bylo všech 170 přítomných poslanců.

  23. 8. 2018

  Vláda schválila novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  Vláda schválila dne 22. srpna 2018 novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která řeší problémy lékařské posudkové služby z důvodu nedostatku lékařů.

  17. 8. 2018

  Konec výjimek z nařízení eIDAS - jste připraveni?

  Konec výjimek v podepisování dokumentů dle nařízení eIDAS pro veřejnoprávně podepisující nastane 19. září 2018. Znáte všechny možnosti a povinnosti? Využijte příležitosti a setkejte se s předními odborníky z řad vysokých státních úředníků a právních špiček v dané oblasti. Konference „IT mezi paragrafy“ již 18. září v Praze, v Konferenčním centru Hotelu Grandior.

  Archiv

 • Práce, mzda

  14. 9. 2018

  Spokojenost českých zaměstnanců

  Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je 61 % pracujících Čechů spokojeno se svým zaměstnáním, přičemž 16 % je velmi spokojených, zbývající část spíše. Nespokojených je pouze 7 % pracujících, výrazně negativně na svoji práci nahlíží pouze 2 % respondentů.

  12. 9. 2018

  Kontrola inspekce práce odhalila padělání dokladů

  Koncem srpna při kontrolách přímo na pracovištích odhalili inspektoři padělané doklady, kterými se prokazovalo pět občanů Moldavské republiky. Celkem 76 lidí převázně z Ukrajiny je podezřelých z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a porušení zákona o zaměstnanosti.

  6. 9. 2018

  Roste počet poplatníků pojistného

  Podle údajů ČSSZ k 30. 6. 2018 se počet zaměstnaných pojištěnců meziročně zvýšil o 80 tisíc (o 1,8 %), počet OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění pak o 10 tisíc (o 1,5 %) a počet zaměstnavatelů o 2,7 tisíce (o 1 %).

  3. 9. 2018

  Zaměstnancům ve veřejné sféře porostou platy

  V pátek 31. 8. 2018 se na ministerstvu financí dohodla vláda s odbory na diferencovaném navýšení platů ve výši 7,3 až 15,9 % dle jednotlivých profesí. Výdaje na platy zaměstnanců placených státním rozpočtem tak vzrostou o 29,82 mld. Kč a to na na 282 mld. Kč včetně příslušenství a peněz z EU.

  31. 8. 2018

  Novela zákona o důchodovém pojištění

  Prezident Zeman podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění. Poslanecká sněmovna ji schválila jednohlasně, pro bylo všech 170 přítomných poslanců.

  23. 8. 2018

  Vláda schválila novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  Vláda schválila dne 22. srpna 2018 novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která řeší problémy lékařské posudkové služby z důvodu nedostatku lékařů.

  17. 8. 2018

  Konec výjimek z nařízení eIDAS - jste připraveni?

  Konec výjimek v podepisování dokumentů dle nařízení eIDAS pro veřejnoprávně podepisující nastane 19. září 2018. Znáte všechny možnosti a povinnosti? Využijte příležitosti a setkejte se s předními odborníky z řad vysokých státních úředníků a právních špiček v dané oblasti. Konference „IT mezi paragrafy“ již 18. září v Praze, v Konferenčním centru Hotelu Grandior.

  Archiv

 • Účetnictví

  14. 9. 2018

  Spokojenost českých zaměstnanců

  Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je 61 % pracujících Čechů spokojeno se svým zaměstnáním, přičemž 16 % je velmi spokojených, zbývající část spíše. Nespokojených je pouze 7 % pracujících, výrazně negativně na svoji práci nahlíží pouze 2 % respondentů.

  12. 9. 2018

  Kontrola inspekce práce odhalila padělání dokladů

  Koncem srpna při kontrolách přímo na pracovištích odhalili inspektoři padělané doklady, kterými se prokazovalo pět občanů Moldavské republiky. Celkem 76 lidí převázně z Ukrajiny je podezřelých z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a porušení zákona o zaměstnanosti.

  6. 9. 2018

  Roste počet poplatníků pojistného

  Podle údajů ČSSZ k 30. 6. 2018 se počet zaměstnaných pojištěnců meziročně zvýšil o 80 tisíc (o 1,8 %), počet OSVČ povinných platit zálohy na důchodové pojištění pak o 10 tisíc (o 1,5 %) a počet zaměstnavatelů o 2,7 tisíce (o 1 %).

  3. 9. 2018

  Zaměstnancům ve veřejné sféře porostou platy

  V pátek 31. 8. 2018 se na ministerstvu financí dohodla vláda s odbory na diferencovaném navýšení platů ve výši 7,3 až 15,9 % dle jednotlivých profesí. Výdaje na platy zaměstnanců placených státním rozpočtem tak vzrostou o 29,82 mld. Kč a to na na 282 mld. Kč včetně příslušenství a peněz z EU.

  31. 8. 2018

  Novela zákona o důchodovém pojištění

  Prezident Zeman podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění. Poslanecká sněmovna ji schválila jednohlasně, pro bylo všech 170 přítomných poslanců.

  23. 8. 2018

  Vláda schválila novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  Vláda schválila dne 22. srpna 2018 novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která řeší problémy lékařské posudkové služby z důvodu nedostatku lékařů.

  17. 8. 2018

  Konec výjimek z nařízení eIDAS - jste připraveni?

  Konec výjimek v podepisování dokumentů dle nařízení eIDAS pro veřejnoprávně podepisující nastane 19. září 2018. Znáte všechny možnosti a povinnosti? Využijte příležitosti a setkejte se s předními odborníky z řad vysokých státních úředníků a právních špiček v dané oblasti. Konference „IT mezi paragrafy“ již 18. září v Praze, v Konferenčním centru Hotelu Grandior.

  Archiv

 • Bozp

  25. 7. 2018

  V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů

  V roce 2017 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad celkem 44 941 pracovních úrazů, cože je nepatrný nárůst oproti 44 722 pracovním úrazům v roce předchozím. Výrazněji, o téměř 6 procent, se naopak snížila pracovní úrazovost žen a v loňském roce rovněž poklesl počet pracovních úrazů u mladistvých zaměstnanců.

  12. 6. 2018

  Posledních 10 volných míst na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Neváhejte a přihlaste se na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu, která se koná 19. 6. 2017 v hotelu Clarion v Praze. K dispozici máme již posledních 10 volných míst.

  20. 4. 2018

  Pozvánka na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Dne 19. 6. 2018 se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Praze 7. odborná konference k pracovnímu právu. Náplní konference budou aktuální otázky pracovnělékařských služeb v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, odškodňování pracovních úrazů, judikatura Nejvyššího soudu a kontroly inspekce zejména k problematice BOZP a pracovním úrazům. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

  4. 1. 2018

  Změna adresy od 1. 1. 2018

  Dovolujeme si vás upozornit, že od 1. 1. 2018 budeme sídlit na nové adrese. Zůstáváme nadále v areálu Nagano, U Nákladového nádraží, přesouváme se pouze do vedlejší budovy s číslem popisným 10.

  26. 9. 2017

  Summit Zdravé pracoviště pro rok 2017

  Summit Zdravé pracoviště, který završí kampaň na období 2016–2017 s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku, se uskuteční ve španělském Bilbau ve dnech 21.–22. listopadu.

  31. 8. 2017

  Pozvánka na odborný seminář Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců

  Cílem odborného semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky kvality života ohrožených skupin zaměstnanců. Kromě aktuálních informací ve vztahu k vlastní kampani EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ se účastníci seznámí s prezentacemi k vybraným aspektům kvality pracovního života a jejich subjektivnímu vnímání u osob 50+, možnostem pracovního života v sociálních podnicích pro osoby 50+ a další ohrožené skupiny, generační výměně v podnicích z pohledu kvality života osob 50+, problematice získávání pracovního místa pro kandidáty 50+. Seminář se koná ve středu 13. září 2017 od 9.00 hodin v Klubu C, Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 961/129, 165 00 Praha-Suchdol.

  19. 4. 2017

  Pozvánka na 6. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Zveme Vás na v pořadí již 6. ročník konference k pracovnímu právu, kterou spolupořádá časopis Práce a mzda a Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV).

  Archiv

 • Právo

  3. 4. 2017

  Novela zákona o sociálních službách

  Vláda schválila novelu zákona o sociálních službách, která nabyde účinnosti od 1. ledna 2018. Zahrnuje větší podporu rodin s trojčaty a vícerčaty, zvyšuje příspěvěk na péči u IV. stupně závislosti, ukotvuje pojem hospic v legislativě a mění způsob financování sociálních služeb.

  21. 9. 2015

  Výzva vedení ČAK advokátům

  Představenstvo České advokátní komory projednalo na svém jednání konaném ve dnech 14. až 15. září 2015 podněty, které se týkaly problémů se zajištěním práv pro imigranty z afrických a arabských zemí, kteří se již nacházejí na našem území.

  18. 9. 2015

  Kasační stížnost stěžovatele Student Agency, k.s. Nejvyšší správní soud zamítl

  Předmětem řízení byla pokuta uložená stěžovateli Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v r. 2010 (o rozkladu bylo rozhodnuto v r. 2011) ve výši cca 5 mil Kč.

  16. 9. 2015

  Obecné soudy v České republice musí ve věcech mezinárodních únosů dětí respektovat dřívější rozhodnutí jiného soudu členského státu EU

  II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil rozsudek Městského soudu v Brně a rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý proces.

  16. 9. 2015

  Ústavní soud ke stanovení výše náhrady za odňatou nemovitost podle zákona o mimosoudních rehabilitacích

  III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítl ústavní stížnost stěžovatelky Česká republika – Ministerstva financí, neboť neshledal porušení jejích základních práv a svobod.

  15. 9. 2015

  Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu pro společnost vyrábějící potravinové doplňky

  Pokutu 350 tisíc korun musí zaplatit akciová společnost WALMARK za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

  1. 9. 2015

  V čele Trestního kolegia Nejvyššího soudu je od 1. září JUDr. František Púry, Ph.D.

  Předseda Nejvyššího soudu Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. pověřil vedením Trestního kolegia NS od 1. září 2015 JUDr. Františka Púryho, Ph.D.

  Archiv

 • Školství

  9. 5. 2018

  Konec dlouhé práce

  Ve srovnání se zeměmi EU u nás máme podle ČMKOS extrémně velký fond pracovní doby. V řadě podniků se již kratší pracovní dobu podařilo prosadit (77 % firem, kde ČMKOS působí).

  31. 8. 2017

  Pozvánka na odborný seminář Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců

  Cílem odborného semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled kampaně EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ a dále se účastníci seznámí s prezentacemi k vybraným aspektům kvality pracovního života a jejich subjektivnímu vnímání u osob 50+, možnostem pracovního života v sociálních podnicích pro osoby 50+ a další ohrožené skupiny. Seminář se koná ve středu 13. září 2017 od 9.00 hodin v Praze.

  2. 1. 2017

  Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016 a 2017

  Na internetových stránkách Finanční správy jsou k dispozici tiskopisy pro zaměstnavatele - plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  4. 9. 2012

  Souhrnné poznatky ČŠI z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

  4. 9. 2012

  Projev ministra Petra Fialy k zahájení školního roku 2012/2013

  4. 9. 2012

  Vyjádření MŠMT k zahájení petičního turné školských odborů

  30. 8. 2012

  Novinky školního roku 2012/2013

  Od 1. září začíná platit novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Do prvních tříd nastoupí 104,5 tisíc nových žáků.

  Archiv

Přihlášení uživatele