Novinky

 • Daně

  20. 4. 2018

  Pozvánka na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Dne 19. 6. 2018 se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Praze 7. odborná konference k pracovnímu právu. Náplní konference budou aktuální otázky pracovnělékařských služeb v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, odškodňování pracovních úrazů, judikatura Nejvyššího soudu a kontroly inspekce zejména k problematice BOZP a pracovním úrazům. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

  18. 4. 2018

  Blíží se termín pro podání přehledů OSVČ

  Do 2. května musí osoby samostatně výdělečně činné, které podnikali v roce 2017 podat přehled o příjmech a výdajích a to na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a následně do 3. května 2018 přehled příslušné zdravotní pojišťovně.

  11. 4. 2018

  GDPR a zaměstnavatelé

  Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupí v účinnost 25. 5. 2018, bude se týkat i zaměstnavatelů, kteří zpracovávají osobní údaje svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé nemusí na GDPR nahlížet jako na nějaký revoluční a přelomový právní předpis. To samozřejmě za předpokladu, že zaměstnavatel nyní dodržuje platný zákon o ochraně osobních údajů účinný od 1. 6. 2000.

  23. 3. 2018

  ELDP za rok 2017

  Jednou z posledních povinností mzdových účetních týkající se roku 2017 je uzavření mzdových listů a vyhotovení ELDP.

  14. 3. 2018

  Počet českých důchodů zasílaných do zahraničí roste

  ČSSZ v prosinci minulého roku evidovala 93 236 důchodců s nárokem na český důchod v 88 zemích světa.

  8. 3. 2018

  Nejčastější chyby v daňovém přiznání

  Již necelý měsíc zbývá na odevzdání daňového přiznání. Posledním dnem pro podání je úterý 3. dubna 2018. Jedná se i o poslední den, kdy je možné daň zaplatit. Daňové přiznání lze podat elektronicky, poštou nebo osobně a to na příslušný finační úřad.

  5. 3. 2018

  Nová výzva na podporu obědů dětí z chudých rodin

  Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu s názvem "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, která je určena krajům a má podpořit děti, jejichž rodiče nemohou platit dětem obědy ve školních jídelnách. Výzva je platná pro školní rok 2018/2019.

  Archiv

 • Práce, mzda

  20. 4. 2018

  Pozvánka na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Dne 19. 6. 2018 se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Praze 7. odborná konference k pracovnímu právu. Náplní konference budou aktuální otázky pracovnělékařských služeb v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, odškodňování pracovních úrazů, judikatura Nejvyššího soudu a kontroly inspekce zejména k problematice BOZP a pracovním úrazům. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

  18. 4. 2018

  Blíží se termín pro podání přehledů OSVČ

  Do 2. května musí osoby samostatně výdělečně činné, které podnikali v roce 2017 podat přehled o příjmech a výdajích a to na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a následně do 3. května 2018 přehled příslušné zdravotní pojišťovně.

  11. 4. 2018

  GDPR a zaměstnavatelé

  Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupí v účinnost 25. 5. 2018, bude se týkat i zaměstnavatelů, kteří zpracovávají osobní údaje svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé nemusí na GDPR nahlížet jako na nějaký revoluční a přelomový právní předpis. To samozřejmě za předpokladu, že zaměstnavatel nyní dodržuje platný zákon o ochraně osobních údajů účinný od 1. 6. 2000.

  23. 3. 2018

  ELDP za rok 2017

  Jednou z posledních povinností mzdových účetních týkající se roku 2017 je uzavření mzdových listů a vyhotovení ELDP.

  14. 3. 2018

  Počet českých důchodů zasílaných do zahraničí roste

  ČSSZ v prosinci minulého roku evidovala 93 236 důchodců s nárokem na český důchod v 88 zemích světa.

  8. 3. 2018

  Nejčastější chyby v daňovém přiznání

  Již necelý měsíc zbývá na odevzdání daňového přiznání. Posledním dnem pro podání je úterý 3. dubna 2018. Jedná se i o poslední den, kdy je možné daň zaplatit. Daňové přiznání lze podat elektronicky, poštou nebo osobně a to na příslušný finační úřad.

  5. 3. 2018

  Nová výzva na podporu obědů dětí z chudých rodin

  Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu s názvem "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, která je určena krajům a má podpořit děti, jejichž rodiče nemohou platit dětem obědy ve školních jídelnách. Výzva je platná pro školní rok 2018/2019.

  Archiv

 • Účetnictví

  20. 4. 2018

  Pozvánka na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Dne 19. 6. 2018 se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Praze 7. odborná konference k pracovnímu právu. Náplní konference budou aktuální otázky pracovnělékařských služeb v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, odškodňování pracovních úrazů, judikatura Nejvyššího soudu a kontroly inspekce zejména k problematice BOZP a pracovním úrazům. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

  18. 4. 2018

  Blíží se termín pro podání přehledů OSVČ

  Do 2. května musí osoby samostatně výdělečně činné, které podnikali v roce 2017 podat přehled o příjmech a výdajích a to na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a následně do 3. května 2018 přehled příslušné zdravotní pojišťovně.

  11. 4. 2018

  GDPR a zaměstnavatelé

  Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupí v účinnost 25. 5. 2018, bude se týkat i zaměstnavatelů, kteří zpracovávají osobní údaje svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé nemusí na GDPR nahlížet jako na nějaký revoluční a přelomový právní předpis. To samozřejmě za předpokladu, že zaměstnavatel nyní dodržuje platný zákon o ochraně osobních údajů účinný od 1. 6. 2000.

  23. 3. 2018

  ELDP za rok 2017

  Jednou z posledních povinností mzdových účetních týkající se roku 2017 je uzavření mzdových listů a vyhotovení ELDP.

  14. 3. 2018

  Počet českých důchodů zasílaných do zahraničí roste

  ČSSZ v prosinci minulého roku evidovala 93 236 důchodců s nárokem na český důchod v 88 zemích světa.

  8. 3. 2018

  Nejčastější chyby v daňovém přiznání

  Již necelý měsíc zbývá na odevzdání daňového přiznání. Posledním dnem pro podání je úterý 3. dubna 2018. Jedná se i o poslední den, kdy je možné daň zaplatit. Daňové přiznání lze podat elektronicky, poštou nebo osobně a to na příslušný finační úřad.

  5. 3. 2018

  Nová výzva na podporu obědů dětí z chudých rodin

  Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu s názvem "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, která je určena krajům a má podpořit děti, jejichž rodiče nemohou platit dětem obědy ve školních jídelnách. Výzva je platná pro školní rok 2018/2019.

  Archiv

 • Bozp

  4. 1. 2018

  Změna adresy od 1. 1. 2018

  Dovolujeme si vás upozornit, že od 1. 1. 2018 budeme sídlit na nové adrese. Zůstáváme nadále v areálu Nagano, U Nákladového nádraží, přesouváme se pouze do vedlejší budovy s číslem popisným 10.

  26. 9. 2017

  Summit Zdravé pracoviště pro rok 2017

  Summit Zdravé pracoviště, který završí kampaň na období 2016–2017 s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku, se uskuteční ve španělském Bilbau ve dnech 21.–22. listopadu.

  31. 8. 2017

  Pozvánka na odborný seminář Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců

  Cílem odborného semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky kvality života ohrožených skupin zaměstnanců. Kromě aktuálních informací ve vztahu k vlastní kampani EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ se účastníci seznámí s prezentacemi k vybraným aspektům kvality pracovního života a jejich subjektivnímu vnímání u osob 50+, možnostem pracovního života v sociálních podnicích pro osoby 50+ a další ohrožené skupiny, generační výměně v podnicích z pohledu kvality života osob 50+, problematice získávání pracovního místa pro kandidáty 50+. Seminář se koná ve středu 13. září 2017 od 9.00 hodin v Klubu C, Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 961/129, 165 00 Praha-Suchdol.

  19. 4. 2017

  Pozvánka na 6. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Zveme Vás na v pořadí již 6. ročník konference k pracovnímu právu, kterou spolupořádá časopis Práce a mzda a Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV).

  20. 1. 2017

  Státní úřad inspekce práce vydal výsledky své činnosti za prosinec 2016

  Inspektoři Státního úřadu inspekce práce provedli během posledního měsíce loňského roku celkem 1 588 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce celkem 305 pokut v celkové výši 14 759 045 Kč. Více informací získáte na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

  11. 1. 2017

  E-knihovna publikací o BOZP

  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nabízí na svých webových stránkách knihovnu publikací o BOZP, které jsou ke stažení zdarma. Třídit je můžete dle jazyka, zaměření či dle klíčových slov.

  3. 1. 2017

  Inspekce práce za letošní rok eviduje přes 33 tisíc pracovních úrazů

  Za leden až listopad 2016 eviduje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 33 456 pracovních úrazů. 92 pracovních úrazů bylo smrtelných, 1 196 úrazů evidují inspektoři jako závažné s hospitalizací nad 5 dnů a 32 168 spadá do kategorie ostatních pracovních úrazů.

  Archiv

 • Právo

  3. 4. 2017

  Novela zákona o sociálních službách

  Vláda schválila novelu zákona o sociálních službách, která nabyde účinnosti od 1. ledna 2018. Zahrnuje větší podporu rodin s trojčaty a vícerčaty, zvyšuje příspěvěk na péči u IV. stupně závislosti, ukotvuje pojem hospic v legislativě a mění způsob financování sociálních služeb.

  21. 9. 2015

  Výzva vedení ČAK advokátům

  Představenstvo České advokátní komory projednalo na svém jednání konaném ve dnech 14. až 15. září 2015 podněty, které se týkaly problémů se zajištěním práv pro imigranty z afrických a arabských zemí, kteří se již nacházejí na našem území.

  18. 9. 2015

  Kasační stížnost stěžovatele Student Agency, k.s. Nejvyšší správní soud zamítl

  Předmětem řízení byla pokuta uložená stěžovateli Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v r. 2010 (o rozkladu bylo rozhodnuto v r. 2011) ve výši cca 5 mil Kč.

  16. 9. 2015

  Obecné soudy v České republice musí ve věcech mezinárodních únosů dětí respektovat dřívější rozhodnutí jiného soudu členského státu EU

  II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil rozsudek Městského soudu v Brně a rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý proces.

  16. 9. 2015

  Ústavní soud ke stanovení výše náhrady za odňatou nemovitost podle zákona o mimosoudních rehabilitacích

  III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítl ústavní stížnost stěžovatelky Česká republika – Ministerstva financí, neboť neshledal porušení jejích základních práv a svobod.

  15. 9. 2015

  Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu pro společnost vyrábějící potravinové doplňky

  Pokutu 350 tisíc korun musí zaplatit akciová společnost WALMARK za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

  1. 9. 2015

  V čele Trestního kolegia Nejvyššího soudu je od 1. září JUDr. František Púry, Ph.D.

  Předseda Nejvyššího soudu Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. pověřil vedením Trestního kolegia NS od 1. září 2015 JUDr. Františka Púryho, Ph.D.

  Archiv

 • Školství

  31. 8. 2017

  Pozvánka na odborný seminář Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců

  Cílem odborného semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled kampaně EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ a dále se účastníci seznámí s prezentacemi k vybraným aspektům kvality pracovního života a jejich subjektivnímu vnímání u osob 50+, možnostem pracovního života v sociálních podnicích pro osoby 50+ a další ohrožené skupiny. Seminář se koná ve středu 13. září 2017 od 9.00 hodin v Praze.

  2. 1. 2017

  Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016 a 2017

  Na internetových stránkách Finanční správy jsou k dispozici tiskopisy pro zaměstnavatele - plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  4. 9. 2012

  Souhrnné poznatky ČŠI z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

  4. 9. 2012

  Projev ministra Petra Fialy k zahájení školního roku 2012/2013

  4. 9. 2012

  Vyjádření MŠMT k zahájení petičního turné školských odborů

  30. 8. 2012

  Novinky školního roku 2012/2013

  Od 1. září začíná platit novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Do prvních tříd nastoupí 104,5 tisíc nových žáků.

  30. 8. 2012

  9 z 10 učitelů je pro povinnou výuku finanční gramotnosti na základních školách

  Finanční vzdělávání dětí na základních školách by mělo být podle 86 % učitelů povinné, 8 z 10 vyučujících by jej zařadilo dokonce již na první stupeň. Ukázal to průzkum* mezi učiteli zapojenými do projektu Rozumíme penězům. Samotný projekt přitom zcela odpovídá představám o výuce finanční gramotnosti 9 z 10 pedagogů. Učitelé na něm oceňují především kvalitní učební materiály a vědomosti získané na školeních. Občanské sdružení AISIS ve spolupráci s odborníky z GE Money Bank, která je garantem projektu, zorganizovalo od jeho počátku již téměř 500 vzdělávacích dnů pro vyučující.

  Archiv

Přihlášení uživatele