Archiv novinek

 • Bozp

  15. 2. 2019

  Vypnutí portálu BOZP.WKONLINE

  28. 2. 2019 dojde k vypnutí portálu Mzdová praxe. Uživatelé mají k dispozici nový portál Práce a mzda.

  1. 11. 2018

  V listopadu 20% sleva na odborné e-knihy

  Navštivte od 1. do 30. listopadu eshop Wolters Kluwer a nakupujte E-knihy s 20% slevou!

  24. 10. 2018

  Pozvánka na seminář Nebezpečné látky a bezpečná práce pro všechny

  Rádi bychom Vás pozvali na seminář, který se koná ve středu 7. listopadu 2018 na Praze 3. Akce se koná v rámci dvouleté kampaně EU-OSHA "Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou".

  22. 10. 2018

  Pozvánka na seminář Nebezpečené chemické látky, chemické směsi a jejich odpady ve vztahu k BOZP

  Rádi bychom Vás pozvali na seminář, který se koná 29. října 2018 od 9 hodin na Praze 1. Cílem je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematicky týkající se nebezpečných chemických látek, chemických směsí a jejich odpadů ve vztahu k BOZP.

  25. 7. 2018

  V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů

  V roce 2017 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad celkem 44 941 pracovních úrazů, cože je nepatrný nárůst oproti 44 722 pracovním úrazům v roce předchozím. Výrazněji, o téměř 6 procent, se naopak snížila pracovní úrazovost žen a v loňském roce rovněž poklesl počet pracovních úrazů u mladistvých zaměstnanců.

  12. 6. 2018

  Posledních 10 volných míst na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Neváhejte a přihlaste se na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu, která se koná 19. 6. 2017 v hotelu Clarion v Praze. K dispozici máme již posledních 10 volných míst.

  20. 4. 2018

  Pozvánka na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Dne 19. 6. 2018 se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Praze 7. odborná konference k pracovnímu právu. Náplní konference budou aktuální otázky pracovnělékařských služeb v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, odškodňování pracovních úrazů, judikatura Nejvyššího soudu a kontroly inspekce zejména k problematice BOZP a pracovním úrazům. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

  4. 1. 2018

  Změna adresy od 1. 1. 2018

  Dovolujeme si vás upozornit, že od 1. 1. 2018 budeme sídlit na nové adrese. Zůstáváme nadále v areálu Nagano, U Nákladového nádraží, přesouváme se pouze do vedlejší budovy s číslem popisným 10.

  26. 9. 2017

  Summit Zdravé pracoviště pro rok 2017

  Summit Zdravé pracoviště, který završí kampaň na období 2016–2017 s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku, se uskuteční ve španělském Bilbau ve dnech 21.–22. listopadu.

  31. 8. 2017

  Pozvánka na odborný seminář Kvalita života ohrožených skupin zaměstnanců

  Cílem odborného semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky kvality života ohrožených skupin zaměstnanců. Kromě aktuálních informací ve vztahu k vlastní kampani EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ se účastníci seznámí s prezentacemi k vybraným aspektům kvality pracovního života a jejich subjektivnímu vnímání u osob 50+, možnostem pracovního života v sociálních podnicích pro osoby 50+ a další ohrožené skupiny, generační výměně v podnicích z pohledu kvality života osob 50+, problematice získávání pracovního místa pro kandidáty 50+. Seminář se koná ve středu 13. září 2017 od 9.00 hodin v Klubu C, Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 961/129, 165 00 Praha-Suchdol.

  19. 4. 2017

  Pozvánka na 6. odbornou konferenci k pracovnímu právu

  Zveme Vás na v pořadí již 6. ročník konference k pracovnímu právu, kterou spolupořádá časopis Práce a mzda a Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV).

  20. 1. 2017

  Státní úřad inspekce práce vydal výsledky své činnosti za prosinec 2016

  Inspektoři Státního úřadu inspekce práce provedli během posledního měsíce loňského roku celkem 1 588 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce celkem 305 pokut v celkové výši 14 759 045 Kč. Více informací získáte na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

  11. 1. 2017

  E-knihovna publikací o BOZP

  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nabízí na svých webových stránkách knihovnu publikací o BOZP, které jsou ke stažení zdarma. Třídit je můžete dle jazyka, zaměření či dle klíčových slov.

  3. 1. 2017

  Inspekce práce za letošní rok eviduje přes 33 tisíc pracovních úrazů

  Za leden až listopad 2016 eviduje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 33 456 pracovních úrazů. 92 pracovních úrazů bylo smrtelných, 1 196 úrazů evidují inspektoři jako závažné s hospitalizací nad 5 dnů a 32 168 spadá do kategorie ostatních pracovních úrazů.

  22. 12. 2016

  PF 2017

  Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2017 Vám přeje redakce časopisu a portálu Bezpečnost a hygiena práce

  21. 12. 2016

  Přihlašte své děti do soutěže Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého

  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů (věková skupina do 16 let)

  19. 12. 2016

  Přihlašte se na kurz Praktické aspekty prevence rizik

  Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví pořádá 9. 2. 2017 a 23. 2. 2017 v Inovačním centru společnosti 3M Česko odborný vzdělávací seminář se zaměřením na oblast hodnocení pracovních rizik, způsobů jejich snižování a na důsledky, které vznikají při podceňování či neznalosti rizik v praxi.

  14. 12. 2016

  Komentář k Zákonu o inspekci práce

  Nevíte si rady se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb.? Kupte si náš komentář k tomuto zákonu, který Vám srozumitelnou formou podá problematiku zaměstnávání a bezpečnosti práce.

  30. 11. 2016

  Státní úřad inspekce práce vydal Zpravodaj 4/2016

  Státní úřad inspekce práce ve spolupráci s Národním informačním, vzdělávacím a osvětovým střediskem bezpečnosti práce při Výzkumném ústavu bezpečnosti práce vydal nové číslo Zpravodaje 4/2016, ve kterém se dozvíte novinky z oblasti BOZP.

  21. 11. 2016

  Kniha Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce

  Kniha Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce - 2. vydání vás provede současnou BOZP, seznámí vás s principy jejího pojetí a i se základními požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Upozorní vás nejen na specifika BOZP v hornictví, ve státní správě a v bezpečnostních sborech. Také v ní najdete základní informace o oblastech, které se s BOZP prolínají – požární ochrana, firemní ekologie a krizový management. Zároveň vám poskytne informace o připravovaných změnách v právních předpisech a českých technických normách.

  14. 11. 2016

  Karty BOZP na portálu BOZP online

  Novinkou na portálu BOZP online jsou profesní karty BOZP, které pro Vás vytvořil Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví. Jedná se o metodickou pomůcku, která by měla pomoci implementovat do firmy části zákoníku týkající se BOZP.

  7. 11. 2016

  Novinka - archiv časopisu Bezpečnost a hygiena práce

  Jako novinku na portálu BOZP online jsme pro Vás připravili archiv časopisu Bezpečnost a hygiena práce od roku 2014. Najdete ho v hlavním menu BOZP online.

  2. 11. 2016

  Nové evropské pokyny pro inspektory práce

  Výbor vrchních inspektorů práce a ministr práce Nizozemska zveřejnili nové pokyny pro inspektory práce se zaměřením na rizika týkajících se respirabilního krystalického oxidu křemičitého na stavbách.

  25. 10. 2016

  Evropský týden pro zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

  V tomto týdnu od 24. 10. do 28. 10. 2016 probíhá Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem kampaně je propagovat udržitelný pracovní život a bezpečné a zdravé podmínky pro všechny bez rozdílu věku.

  24. 10. 2016

  Státní úřad inspekce práce vydal Zpravodaj 3/2016

  Státní úřad inspekce práce ve spolupráci s Národním informačním, vzdělávacím a osvětovým střediskem bezpečnosti práce při Výzkumném ústavu bezpečnosti práce vydal nové číslo Zpravodaje 3/2016, ve kterém se dozvíte novinky z oblasti BOZP.

1 2 3 4 5 >

Zpět na seznam všech novinek

Přihlášení uživatele