Novinka

Novinky školního roku 2012/2013

30. 8. 2012, Školství

Od 1. září začíná platit novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Do prvních tříd nastoupí 104,5 tisíc nových žáků.  

Novela vyhlášky přináší kromě jiného povinnost pro školy zajistit dozor nad žáky v době „polední“ přestávky, kdy žáci již nejsou ve školní jídelně, nebo možnost zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut.
Bližší informace o novele vyhlášky lze najít ZDE

Celkový počet žáků v základních školách ČR ve školním roce 2012/2013 dosáhne cca 808,7 tisíc, z toho 488 tisíc se bude učit na prvním stupni a 320,7 tisíc na druhém. Na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde ze základních škol 11 % žáků.

Do středních škol na denní formu vzdělávání bude ve školním roce 2012/13 přijato cca 104,9 tisíc žáků, jejich celkový počet zde tedy bude cca 428,1 tisíc. Na gymnázia bude přijato 22,7 tisíc žáků (celkem se jich zde bude vzdělávat 130,2 tisíc), z toho na víceletá gymnázia nastoupí 11,2 tisíc žáků (celkový počet žáků 81,8 tisíc). Na ostatní obory středního vzdělání s maturitní zkouškou bude přijato 48,4 tisíc žáků (celkový počet 199,3 tisíc) a na obory středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem nastoupí 33,8 tisíc žáků (celkem 98,6 tisíc žáků).

Počet podaných přihlášek k přijímacímu řízení na střední školy v letošním školním roce klesl o 57,5 tisíc. Došlo tak ke snížení počtu podaných přihlášek na uchazeče z 2,2 na 1,7. Úspěšnost uchazečů v 1. kole přijímacího řízení zůstala stejná jako v minulých letech, tedy 86 – 87 %.

Střední školu v denní formě vzdělávání absolvovalo v loňském školním roce 99,4 tisíc žáků.

Zpět na seznam novinek oblasti Školství

Přihlášení uživatele