Novinka

Kasační stížnost stěžovatele Student Agency, k.s. Nejvyšší správní soud zamítl

18. 9. 2015, Právo

Pokuta byla uložena „za zneužití dominantního postavení na trhu poskytování služeb veřejné linkové osobní autobusové dopravy na trase Praha – Brno a zpět dlouhodobým uplatňováním nepřiměřeně nízkých cen, které mělo za následek narušení hospodářské soutěže na daném trhu, a to na újmu společnosti ASIANA, spol. s r. o., a konečných spotřebitelů poptávajících služby veřejné linkové osobní autobusové dopravy na trase Praha – Brno a zpět“, a to na přelomu let 2007 a 2008.

Soudy se zabývaly zákonností správních rozhodnutí opakovaně a dospěly k závěru, že Úřad v souladu se zákonem posoudil vymezení relevantního trhu, dominantní postavení stěžovatele na tomto trhu, a že postup, který zvolil, byl s ohledem na jeho dominantní postavení nepřípustný. Písemné vyhotovení rozsudku bude dostupné na webových stránkách Nejvyššího správního soudu do jednoho týdne.Informace k rozsudku ze dne 17. září 2015 sp.zn. 2 As 187/2014, viz zde.

 

Zdroj: Internetové stránky Nejvyššího správního soudu

Zpět na seznam novinek oblasti Právo

Přihlášení uživatele