Novinka

V loňském roce došlo téměř k 45 tisícům pracovních úrazů

25. 7. 2018, Bozp

Celková úrazovost (bez rozdílu pohlaví úrazem postižené osoby) stoupla o 169 úrazů. Pozitivním jevem je snížení pracovní úrazovosti žen: loni bylo zaznamenáno celkem 13 947 pracovních úrazů žen oproti 14 787 pracovních úrazů žen v roce předchozím, což znamená pokles o 841 případů. Ženy se trvale na počtu pracovních úrazů podílejí daleko méně, nežl i by odpovídalo jejich podílu na celkové zaměstnanosti v České republice, což souvisí s charakterem vykonávané práce.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Státního úřadu inspekce práce

Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Zpět na seznam novinek oblasti Bozp

Přihlášení uživatele