Novinka

6. ročník konference Klubu personalistů

25. 10. 2018, Daně, Práce, mzda, Účetnictví

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo již šestý rok po sobě připravit exkluzivní konferenci, která poskytuje kvalitní vzdělávání pro zaměstnance státní správy. Mimořádné kvality konference dosahuje především díky renomovaným přednášejícím, mezi nimiž jsme letos přivítali zástupce Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR, krajských soudů, České advokátní komory, ale i náměstky ministerstev, hejtmany či primátory,“ uvedla Kristina Chrástková, ředitelka Klubu personalistů, o.p.s. a předsedkyně představenstva společnosti Aliaves & Co., a.s.

 

Účastníky konference seznamovali s novinkami v oblasti pracovního práva i pravidel státní správy ti nejrenomovanější odborníci. V Brně letos se svými příspěvky vystoupily mimo jiné tyto osobnosti:

  • místopředsedkyně Ústavního soudu JUDr. Milada Tomková,
  • předseda Krajského soudu v Praze JUDr. Ljubomír Drápal,
  • nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman,
  • hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek,
  • předseda Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jan Čipera,
  • náměstek nejvyššího státního zástupce JUDr. Jiří Pavlík,
  • přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Jiří Raboch,
  • soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromír Jirsa,
  • soudci Nejvyššího soudu JUDr. Antonín Draštík a JUDr. Lubomír Ptáček,
  • místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Tomáš Zadražil.

 

Konference byla rozdělena do několika tematických bloků a sekcí. Příspěvky si účastníci vždy vybírali podle svého profesního zaměření. Mezi hlavní témata patřily Zákon č.106 v praxi, noviny v pracovním právu, insolvence a její řešení v praxi, GDPR, odměňování civilních zaměstnanců či home-working, open space i rozvoj zaměstnanců.

 

Samostatné sekce byly připraveny účastníkům „na míru“, aby mohly přesně naplnit jejich vzdělávací potřeby. Byla zde proto Sekce státní služba a právní, Sekce personální, Sekce školství, Sekce zdravotnictví a Sekce sociální.

 

Pro všechny účastníky byl připravený doprovodný večerní program a prostor pro potřebný networking. První den v exkluzivních prostorách vily Tugendhat, druhý večer pak v Hradní vinárně Špilberk.

 

Konference se konala pod osobní záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Hlavním organizátorem je tradičně Klub Personalistů o.p.s., ve spolupráci se vzdělávací agenturou Aliaves & Co., a.s.

 

Zpět na seznam novinek oblasti Daně, Práce, mzda, Účetnictví

Přihlášení uživatele