Tipy na vyhledávání a práci s online

ASPI Online nabízí tři základní možnosti vyhledávání nad dostupnými dokumenty (tj. texty typu předpis, výklad, komentář, judikatura, aktualita apod.):

  1. vyhledávání fulltextem
  2. vyhledávání pomocí rejstříku věcných pojmů
  3. vyhledávání pomocí rozšířeného fulltextového formuláře

Rozšířené možnosti hledání umožňují zužování výsledků hledání podle oblasti, typu textu, data publikování či platnosti apod. Nad výsledky hledání lze dále aplikovat další hledání, které upřesní zadání a tím opět zúží počet nalezených odpovídajících výsledků hledání. Seznam nalezených dokumentů, jednotlivé texty i konkrétní dotaz hledání je možno uložit či tisknout. Uložené dotazy či dokumenty lze kdykoli v budoucnu znovu vyvolat pouhým kliknutím na jejich název v části Moje sekce a dále lze na ně nastavit sledování změn (tj. nové verze textu dokumentu, nové dokumenty splňující kritéria uloženého dotazu) pomocí alert emailů.

» Elektronického průvodce práce s ASPI Online najdete ve formě e-learningového kurzu na adrese: http://www.aspikurzy.cz/el/cs/kurz/aspionline/.

FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Fulltextové vyhledávání reprezentuje nejoblíbenější a nejrychlejší způsob hledání informací. Do pole Hledaný výraz vložte hledané slovo či slova (mezi slovy můžete rovněž použít logické operátory AND či OR) a stiskněte Enter nebo klikněte na ikonku Spustit hledání. Výsledkem hledání bude seznam textů obsahujících hledané slovo či slova. Texty jsou buď dostupné (můžete zobrazit celý text nalezeného dokumentu) nebo nedostupné, a to v závislosti na vaší registraci k online (tj. předplatném).

Pro zvýšení relevance nalezených textů ve výsledku hledání můžeme hledaný výraz upřesnit omezením hledání podle typu textu či oblasti nebo v pokročilých volbách zvolit klíčové slovo, zdroj, datum publikování či datum účinnosti. V takovém případě bude již prvotní hledání probíhat pouze nad daty splňující zadaná omezení.

Pozn.: Pole Hledaný výraz je povinné a musí obsahovat slovo nebo alespoň písmeno. Pokud nehledáte konkrétní slovní výraz, můžete zadat hvězdičku *.

Další možnosti zúžení výsledků hledání nabízí Výpis výsledků hledání viz níže.

REJSTŘÍK VĚCNÝCH POJMŮ

Každá oblast (tj. účetnictví, daně, práce mzda atd.) nabízí vlastní rejstřík věcných hesel, ke kterému jsou přiřazeny jednotlivé texty. Rejstřík může mít několik úrovní a zobrazuje se ve formě rozbalovací stromové struktury. Znaménkem plus vždy otevřete nižší, podřízenou úroveň rejstříku daného hesla, znaménkem minus vybranou úroveň rejstříku opět zabalíte. Vlevo každého věcného hesla se nachází zaškrtávací čtvereček (tzv. checkbox), jehož zaškrtnutím (tj. kliknutím) vybíráte pojmy, ve kterých chcete vyhledávat. Výsledkem hledání poté budou pouze texty přiřazené k danému pojmu.

Výsledek hledání při vyhledávání pomocí rejstříků věcných pojmů lze rovněž upřesnit vložením hledaného výrazu v části Možnosti hledání. V takovém případě budou výsledkem hledání texty přiřazené k vybraným pojmům a zároveň obsahující hledaný výraz či výrazy.

Další možnosti zúžení výsledků hledání nabízí Výpis výsledků hledání viz níže.

Pozn.: V pravém horním rohu stránky s fulltextovým hledáním i stránky s rejstříky věcných pojmů se nachází rozbalovací formulář (tzv. select) Poslední dotazy, do kterého se automaticky zaznamenávají poslední zadané dotazy hledání. Vybráním některého z nich dojde k zobrazení výsledků hledání s texty odpovídajícími dříve zadaným kritériím hledání. Počet nalezených textů, splňující daná kritéria hledání, se pak může v čase měnit, tak jak se v čase mění počet dostupných textů. 

VÝPIS VÝSLEDKŮ HLEDÁNÍ

Stránka s výpisem výsledků hledání zobrazí seznam nalezených textů odpovídajících zadaným kritériím ve fulltextu či rejstříku věcných pojmů. Každý nalezený text obsahuje na stránce s výpisem výsledků hledání základní informace jako je název, autor a typ textu, datum a zdroj publikování, dále abstrakt textu (pokud je jeho součástí) a část textu obsahující hledaný výraz v případě fulltextového hledání. Kliknutím na odkaz Celý text zobrazíte úplnou verzi daného textu, kterou poté můžete rovněž vytisknout nebo uložit do části Moje sekce pro jeho pozdější opětovné rychlé otevření. Pokud nalezený text není součástí vašeho předplatného, místo odkazu celý text se zobrazí informace, jaké produktové verze je daný text součástí. Abyste získali přístup k úplnému textu takovéhoto nedostupného textu, musíte si uvedenou produktovou verzi registrovat (tj. předplatit). Kliknutím na název textu zobrazíte jeho zkrácenou verzi, čímž získáte více informací o daném textu a můžete tak posoudit, zda obsahuje informace, které hledáte. Šipkami či zadáním čísla na stránce zkrácené verze textu se můžete posouvat mezi jednotlivými nalezenými texty, pro zobrazení úplné verze daného textu kliknete na odkaz nebo záložku Celý text.

Na stránce výpisu výsledků hledání také najdete následující prvky, které vám umožní další zúžení počtu nalezených textů, tj. vyhledávání či filtrování probíhá nad již nalezenými texty:

Formulář pro hledaný výraz spolu se zaškrtnutým „Hledat pouze ve výsledcích“ umožní zadat další hledaná slova, která musí nalezené texty ve výpisu výsledků hledání obsahovat.

Záložky typů textů umožňují přepínat (tj. filtrovat) a zobrazit pouze nalezené texty spadající do dané kategorie typu textu nebo všechny texty bez ohledu na jejich typ.

Box Dostupné/Nedostupné poskytuje informaci, kolik nalezených textů spadá do které vámi předplacené produktové verze (tj. dostupné) a kolik jich spadá do produktových verzí, které nemáte předplacené (tj. nedostupné). Box otevřete a zavřete kliknutím na znaménko + či - v záhlaví boxu, nabídku dostupných a nedostupných produktových verzí otevřete kliknutím na › níže v boxu. Kliknutím na název produktové verze v boxu dojde k vyfiltrování výsledků hledání pouze na texty spadající do dané verze.

Box Věcného rejstříku poskytuje informaci, kolik nalezených textů spadá ke kterým věcným pojmům. Box otevřete a zavřete kliknutím na znaménko + či - v záhlaví boxu, strom příslušných věcných pojmů otevřete kliknutím na › níže v boxu. Kliknutím na pojem v boxu dojde k vyfiltrování výsledků hledání pouze na texty přiřazené k danému věcnému pojmu.

Nalezené texty ve výpisu výsledků hledání lze také seřadit podle data publikování (automaticky se nalezené texty řadí od nejnovějších po nejstarší), zdroje či autora. Dole na stránce si rovněž můžete zvolit počet výsledků hledání, které chcete na jedné stránce výpisu zobrazit. Ostatní texty jsou pak dostupné na následujících stranách výpisu výsledků hledání.

Stránka výpisu výsledků hledání vám dále umožňuje uložit dotaz či výsledky hledání pro jejich pozdější opětovné použití nebo uložit vybrané nalezené dokumenty. Uložené dotazy a texty jsou archivovány v části Moje sekce na stránkách Uložené dotazy a Uložené dokumenty. Kliknutím na název uloženého dotazu dojde k opětovnému aplikování uložených kritérií hledání. Počet nalezených textů, splňující daná kritéria hledání, se pak může v čase měnit, tak jak se v čase mění počet dostupných textů. Kliknutím na název uloženého textu dojde k jeho otevření. Výsledky hledání či vybrané dokumenty lze rovněž vytisknout.

MOJE SEKCE (osobní stránky)

Část nazvaná Moje sekce vám umožní na stránce Změna profilu měnit registrované údaje (tj. přihlašovací heslo, e-mail či fakturační údaje) a registrovat další vámi nepředplacené produktové verze. Na stránkách Uložené dotazy a Uložené dokumenty můžete kliknutím na jejich název opětovně vyvolat hledání podle uložených kritérií či přímo otevřít úplný text uložených dokumentů. Stránka Historie hledání vám nabídne výpis posledních použitých dotazů hledání a zobrazených celých textů, které se automaticky ukládají. Stránka Nastavení vám umožní zvolit, zda chcete při vyhledávání ve výpisu výsledků hledání zobrazovat pouze dostupné texty, nebo chcete zobrazovat i texty nedostupné, které nemáte předplacené a tudíž nemáte přístup k jejich úplnému textu.

Pokud máte zaregistrovánu více než 1 licenci (tj. máte zakoupeny produktové verze z více oblastí nebo přístup pro více uživatelů), zobrazí se vám stránka Správa vícelicenčních účtů, která vám umožní přidávat či ubírat nové uživatele (tj. přístup pro kolegy v rámci vaší organizace či firmy) a rozdělovat mezi ně volné licence a to až do výše celkem zakoupených licencí. Každý vámi vytvořený uživatel má svoje přihlašovací uživatelské jméno (= e-mail) a heslo a dostupnost či nedostupnost celých textů se řídí přidělenými licencemi pro jednotlivé produktové verze.

Přihlášení uživatele